Zabytkowy Dwór na Długiej

Dwór Artusa jest to gmach znajdujący się w centrum Gdańska, przy ulicy Długi Targ 44. Budynek został wzniesiony w latach 1348-1350. Jednak spłonął w 1476 roku i w kilka lat później został odbudowany. W początkach swojego istnienia stanowił miejsce spotkań kupców i był ośrodkiem życia towarzyskiego. W późniejszym czasie stał się giełdą, na dzień dzisiejszy stanowi oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

W średniowieczu niezwykle popularna była legenda o królu Arturze, który był symbolem rycerskości oraz odwagi. Od jego imienia nazywano początkowo tylko w Anglii a następnie w innych krajach germańskich domy, które stanowiły miejsce spotkań rycerstwa oraz patrycjatu. Wśród licznych dworów Artusa w Polsce zdecydowanie najpopularniejszy był ten zlokalizowany w Gdańsku.

Dwór Artusa

Dwór Artusa w Gdańsku (Źródło: Wikipedia, Goku122)

Był on miejscem spotkań bractw, których nazwy pochodziły od ław. Gromadziły one elitę Gdańska (patrycjat i bogaci mieszczanie). Obowiązywał tu surowy zakaz wstępu dla rzemieślników, kramarzy i wszystkich, którzy trudnili się najemną pracą. Wieczorami odbywały się tu często spotkania towarzyskie zakrapiane alkoholem oraz często kilkudniowe wielkie uczty.

We wnętrzu Dworu

Dwór Artusa ozdobiony jest niesamowitymi posągami starożytnych bohaterów (Scypion Afrykański, Temistokles, Kamillus, Juda Machabeusz) oraz alegoriami siły i sprawiedliwości. Na szczycie umiejscowiony został posąg Fortuny. Dwie strony portalu ozdobione zostały popiersiami króla Zygmunta III Wazy oraz jego syna, w tamtym okresie królewicza Władysława.

We wnętrzu znajduje się jedna obszerna sala utrzymana w stylu gotyckim. Intensywne prace zdobnicze trwały w tym miejscu od 1531 roku, polegały na pokrywaniu ścian zachwycającymi boazeriami i fryzami o tematyce mitologicznej oraz historycznej. Efekt ogromnego przepychu oraz bogactwa uzupełniany był meblami, które były niezwykle bogato zdobione oraz licznymi obrazami.

Wnętrze Dworu Artusa

Wnętrze Dworu Artusa (Źródło: Wikipedia, Autor: PawełS)

Na sali znajdowały się także gobeliny, modele okrętów, tarcze herbowe, zbroje czy klatka z egzotycznymi ptakami. Silnie przyciągającą uwagę ozdobą jest jedenastometrowy piec, wykonany przez Georga Stelznera, który wymurowany został w latach 1545 - 1546. Piec wyłożono 520 kaflami, zawierającymi wizerunki najwybitniejszych europejskich władców.

Gdański zabytek

Budynek widnieje w rejestrze zabytków od 24 lutego 1964 roku. Uległ on uszkodzeniu w trakcie działań prowadzonych w 1945 roku przez Armię Czerwoną. Jego wyposażenie zostało w przeważającej większości zrekonstruowane, głównie przy pomocy elementów, które zostały ewakuowane z miasta przed nadejściem frontu.

Na przedniej ścianie budynku zobaczyć można tablicę pochodzącą z 1965 roku. Jest ona upamiętnieniem 20 rocznicy umieszczenia flagi polskiej na dworze Artusa przez żołnierzy z 1 Polskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte – co stanowiło symbol powrotu Gdańska do Polski.

Na dzień dzisiejszy wnętrze gdańskiego Dworu Artusa pozostaje otwarte dla zwiedzających, będąc oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.