Miejscowość nad Karwianką

Karwia stanowi część miasta Władysławowo. W sołectwie znajdują się dwa kąpieliska. Na zabudowę miejscowości składają się głównie kwatery prywatne, pensjonaty a także ośrodki wypoczynkowe. Zlokalizowanych jest tu wiele zabudowań zabytkowych, które powstały przed II wojną światową. Niektóre powstały już w latach 90. XIX wieku. Karwia znajduje się między Karwinką na zachodzie a strugą Czarna Woda na wschodzie. Miejscowość umiejscowiona jest przy wojewódzkiej drodze nr 215. Panuje tu uzdrawiający mikroklimat, z dużą zawartością jodu w powietrzu co wzmaga poczucie komfortu oraz zadowolenia z wypoczynku.

Rzeka Karwianka

Karwianka wpadająca do Bałtyku (Źródło: Wikipedia, Autor: Gophi)

Pierwsze wzmianki w źródłach historycznych na temat Karwi, jako osadzie rybackiej pochodzą z 1274 roku. Legenda głosi, że w roku 1462 w tej okolicy wypoczywał jeden z polskich oddziałów dowodzony przez Piotra Dunina (późniejszego hetmana). Wojska natknęły się na niewielki oddział krzyżacki, który penetrował te regiony. Krzyżacy zostali pokonani, zaś mieszkańcy miejscowość, nazywanej wówczas Karven udzielili dzielnym rycerzom poczęstunku oraz schronienia.

Dzisiejsza, polska nazwa – Karwia pojawia się w źródłach po raz pierwszy w 1670 roku. W roku 1849 zamieszkiwali tu głównie osadnicy pochodzenia holenderskiego w liczbie 200 osób. W czasie dwudziestolecia międzywojennego miejscowość stopniowo rozpoczęła swoją przemianę z rybackiej osady na letnisko sezonowe. Pojawiła się jednak przeszkoda – wieś od pięknej plaży oddziela urokliwy sosnowy las oraz wydmy, mimo to była ona regularnie zalewana w czasie sztormów.

Podjęto więc decyzję o wzniesieniu tamy typu holenderskiego, której długość wynosiła około 1 kilometra. Po dziś dzień możemy podziwiać ją jako zabytek na zachód od Karwi. Jej powstanie skutecznie ochroniło wieś przed żywiołem i umożliwiło jej dalszy rozwój. Po zakończeniu działań II wojny światowej miejscowość stale się rozbudowywała dzięki czemu obecnie Karwia stanowi miejscowość mogącą przyjąć dużą ilość turystów.